KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE STIJN VERHAGEN LECTORAAT PARTICIPATIE EN MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING

Van integratie tot probleemjongeren en sport

Als lector houd ik me graag bezig met actuele sociale vraagstukken, die een grote urgentie hebben in de samenleving. Daarbij onderzoek ik de concrete dagelijkse praktijk van mensen, in bijvoorbeeld hun wijk of school.                    
Lees er meer over in mijn profiel > 
 

Beroepseer en Trainerskracht

Hoe kunnen we de trots en daarmee de kwaliteit van ons werk terugbrengen? Dat is de vraag die de Stichtings BeroepsEer op de maatschappelijke en politieke agenda wil krijgen. De stichting laat onder andere professionals aan het woord die, soms tegen flinke weerstanden in, hun nek uitsteken in de jeugdzorg, onderwijs of overige werkvelden. Zie hier het filmpje dat onlangs van Eelco Koot werd gemaakt over o.a. het project Trainerskracht van het lectoraat.

Anders kijken naar brede scholen

Effectmetingen naar de opbrengsten van brede scholen en integrale kindcentra leveren opnieuw geen bewijs voor de meerwaarde van deze pedagogische netwerkorganisaties in de wijk. Toch ervaren veel professionals, kinderen, ouders en andere buurtbewoners deze meerwaarde dagelijks. Zeggen deze teleurstellende uitkomsten iets over de effectiviteit van brede scholen, of (ook) over de insteek van deze evaluaties? Lees hier het artikel van Jacques Verheijke en Dirk Willem Postma van het lectoraat.

Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht

De gemeente Utrecht en diverse lokale partners, waaronder het lectoraat, starten met een Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht. Doel is verbetering en vernieuwing van de zorg en ondersteuning voor jeugdigen en gezinnen in Utrecht, zodat alle jeugd gezond en veilig kan opgroeien. Lees meer >>

Leren door training te geven

Risicojongeren die voetbaltraining geven aan kleine kinderen - dat is een mooi voorbeeld van een vitale coalitie, schrijven Jos van der Lans en Pieter Hilhorst op socialevraagstukken.nl over het project Trainerskracht van het lectoraat. Lees hier hun hele artikel. Hier wordt ook naar verwezen in de derde rapportage van de Transitiecommissie Sociaal Domein en het casusboekje Mogelijk maken wat nodig is (over sociale wijkteams). Klik hier voor meer informatie over Trainerskracht.

Sociaal makelaar stimuleert bewoners in Utrecht tot nemen eigen initiatief

De gemeente Utrecht streeft naar zelfredzame bewoners in een leefbare stad. Met dat doel voor ogen, startte Utrecht in 2013 het sociaal makelaarschap, dat onder meer bewonersinitiatieven in buurten stimuleert en bewoners en organisaties samenbrengt. In hoeverre dit lukt staat in de tussentijdse evaluatie ‘Sociaal makelen voor krachtige wijken’, die Dirk Postma en Pim van Heijst van het lectoraat uitvoerden met onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek en Universiteit Utrecht. Ook formuleren zij een zestal aanbevelingen voor verbetering. Klik hier voor meer informatie over de opzet en resultaten van het onderzoek. Of lees de brief die de burgemeester en wethouders naar aanleiding daarvan stuurden.

Sport- en beweegprogramma's voor meer dan sporten en bewegen alleen

In Utrecht heeft Harten voor Sport de taak om de sport- en beweegdeelname in de stad te vergroten voor jeugd, jongeren, volwassenen en ouderen. Beweegmakelaars en buurtsportcoaches werken daartoe in sport- en beweegprogramma's samen met onder meer buurtbewoners, sportverenigingen, gezondheidscentra en scholen. Martin van Rooijen en Froukje Smits onderzochten de ervaringen van verschillende partijen: welke resultaten zien zij totnogtoe en wat zijn de succes- en verbeterfactoren? Een van de conclusies is dat Harten voor Sport bijdraagt aan meer dan alleen stimulering van sporten en bewegen. De activiteiten blijken ook het zelfvertrouwen van deelnemers te kunnen bevorderen en eenzaamheid tegen te gaan. Ook zijn er verbeterpunten. Klik hier voor het hele rapport.

Welke impact heeft Le Tour Utrecht?

Samen met de Universiteit Utrecht en het Mulier Instituut (sociaalwetenschappelijk sportonderzoeksinstituut) onderzoekt het lectoraat de economische, organisatorische en maatschappelijke impact van de start van de Tour de France, op 4 en 5 juli in Utrecht. Centraal staat de vraag: wat laat dit topsportevenement na aan de Utrechtse samenleving? Lees verder >>

Verlossing van schuld en boete

Steeds meer mensen raken in de schulden. Op 25 september verscheen het boek "Verlossing van schuld en boete" van o.a. mijzelf (hoofdredactie, samen met Lilian Linders en Marcel Ham), Nadja Jungmann, Anneke Menger en andere auteurs van het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht. Door niet met de standaard financiële, maar sociale en maatschappelijke bril naar schulden te kijken komen we met nieuwe onorthodoxe oplossingen voor het schuldenvraagstuk. Zie hier hoofdstuk 1 van het boek en de artikelen die verschenen in het Friesch Dagblad, Trouw, zorgwelzijn.nl en socialevraagstukken.nl. Ook kun je luisteren naar de uitzending van het radio-1-programma 1 op Straat of het beeldverslag bekijken van een van de congressen die n.a.v. het boek is gehouden: Schuldhulpverlening anders!". Of lees de recensies in het Journal of Social Intervention en op socialevraagstukken.nl.

Uiteenlopende werkelijkheden rond jongeren met schulden

Het standaard profiel van jongeren met schulden is vrijwel altijd hetzelfde: hoge telefoonrekeningen, excessieve uitgaven aan uitgaan en kleding. Maar klopt deze dominante beeldvorming wel? En in hoeverre dragen deze beelden bij aan het verminderen en oplossen van de schuldenproblematiek? Pim van Heijst en Jesse Gruiters schreven in Maatwerk het artikel Uiteenlopende werkelijkheden. Zie ook het interview over dit thema in NRC Handelsblad.

Heeft u een onderzoeksvraag?

Dan bespreek ik die graag met u. Want veel van mijn projecten doe ik in opdracht van maatschappelijke organisaties. Ook breng ik mijn kennis graag naar buiten: in interviews, lezingen, artikelen en boeken. Wilt u mij hiervoor uitnodigen?
Neem dan contact met mij op >

 

Gedrag van mensen wordt sterk bepaald door hun omgeving

Nieuwste publicaties

Verhagen, S. (2015), Sociale distinctie cruciale factor in popularisering van sporten. In: Sport & Strategie online (sportenstrategie.nl), 25 juli 2015.

Verhagen, S., Linders, L. en Ham, M. (red.) (2014), Verlossing van schuld en boete: onorthodoxe oplossingen voor onbetaalde rekeningenAmsterdam: Van Gennep.

Verhagen, S. (red.) (2014), Hoe de bal blijft rollen: naar meer vitaliteit van voetbalverenigingen. Amsterdam: SWP.